חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580363844ארגון מעסיקים בתעשיות ובמלאכות - מחוז אשדוד (ע"ר)נמחקה
580329191אשדוד 2000 (ע"ר)בהליכי מחיקה
580329365אשדוד A קריקט קלאב (ע"ר)רשומה
580409092אשדוד אחרת (ע"ר)רשומה
580322725אשדוד ביתנו (ע"ר)בהליכי מחיקה
580504538אשדוד בשבילך (ע"ר)רשומה
580414415אשדוד בתנופה {ע"ר}רשומה
580409829אשדוד חדשה (ע"ר)רשומה
580229300אשדוד נטונמחקה
580145688אשדוד שלנונמחקה
580384162אשל אשדוד - מפעלי רווחה לקשישים ומוגבלים ע"ש שושנה שביט ז"ל (ע"ר)רשומה
580223741אשת חיל - אשדוד (ע"ר)רשומה
580541753אשת חיל אשדוד (ע"ר)רשומה
580018570בי"כ ישורון אשדודרשומה
580033066בי"כ עולי בוכרה ישראל חי חיימוב אשדודבהליכי מחיקה
580425064בי"ס הישגי להאבקות אשדוד (ע"ר)רשומה
580383578בינת יששכר - אשדוד (ע"ר)רשומה
580471068בית הוראה ובוררות רבני הקהילות אשדוד (ע"ר)רשומה
580531705בית החסידים גור התלמוד אשדוד (ע"ר)רשומה
580468932בית החסידים דגור מגן אברהם אשדוד (ע"ר)רשומה