חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580453314אור יהל אשדוד (ע"ר)רשומה
580346625אורות אשדוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580063469אזרחים תומכי אריה אזולאי לראש הרשות המקומית אשדודנמחקה
580059558אזרחים תומכי צבי צילקר לראש הרשות המקומית אשדודנמחקה
580329340אחד עשר כוכבים קריקט קלאב, אשדוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580139509אירגון יוצאי הקהילה הספרדית - אשדודנמחקה
580421188אירגון רפאל - אשדוד (ע"ר)רשומה
580436780איש את אחיו יעזורו אשדוד (ע"ר)רשומה
580232957איש חי, ע"ש רבי חי טייב לא מת זצוק"ל אשדודנמחקה
580095420אליצור - אשדודנמחקה
580274470אליצור "ידידי" אשדודבהליכי פירוק מרצון
580348704אלפה - אשדוד פרוספריטי (ע"ר)רשומה
580050862אמהות וחברות אשדוד העמותה נמחקהנמחקה
580125235אסת"א - אקדמאים סטודנטים תושבי אשדודנמחקה
580438828אצמיח לדוד צמח צדקה - אשדוד (ע"ר)רשומה
580140739אצר לדיור אשדודנמחקה
580432904אקוואטלון אשדוד - מרכז לקידום תרבות הספורט ופנאי (ע"ר)רשומה
580436228ארגון החסד אוצר החיים אשדוד (ע"ר)רשומה
580220176ארגון הצלת יהדות בוכרה ואזבקיסטן אשדודרשומה
580258077ארגון חניכי בית שמעיה אשדודנמחקה