חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580368470אגודת הסטודנטים מכללה למינהל אשדוד (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580421162אגודת עזרת אחים אשדוד (ע"ר)רשומה
580549939אדיס - זמן - עידן חדש - אשדוד (ע"ר)רשומה
580309714אהבת אחים ושבת רעים אשדוד (ע"ר)רשומה
580474419אהבת חיים - אשדוד (ע"ר)רשומה
580450757אהבת יוסף - אשדוד (ע"ר)רשומה
580315836אהבת שלום איזור ז' אשדוד, עמותהרשומה
580192953אהל אליהו - אשדודרשומה
580073989אהל דוד ורחל - אשדודנמחקה
580291268אהלי שלמה ואסתר אשדודרשומה
580265817אוהל אברהם אשדודרשומה
580205516אוהל יהושע - אשדודנמחקה
580522183אוהלי אש דת אשדוד (ע"ר)רשומה
580543890אוהלי שרה - אשדוד (ע"ר)רשומה
580051076אולפנא תורנית ביוטכנולוגית אשדודנמחקה
580245520אוניפן אשדודנמחקה
580055226אוצר הספרים שע"י ישיבת בית ישראל" אשדודנמחקה
580216042אור החיים אשדודרשומה
580113454אור היהדות - אשדודנמחקה
580238426אור חדש זורח,אשדודנמחקה