חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580221232בית כנסת "אור החיים הקדוש" ע"ש ר' חיים בן עטר זצוק"ל רובע י' - רח' יצחק ורדימון 4 - אשדוד (ע"ר)רשומה
580100360וועד התושבים ק. חסידי גור, שלב ב', רובע ג' אשדודרשומה
580107316מוסדות נהר שלום - אשדוד ע"ש הרה"ג המקובל האלקי מרן הקדוש רבנו שלום בוזגלו זיע"אנמחקה
580068641"אהבת תורה" אשדודנמחקה
580192425"אהל דב" - אשדוד ע"ש הרה"ח ר' דב סוכצ'בסקי ז"לרשומה
580069565"אחדות ישראל" אשדודנמחקה
580289700"חסד ואמת" שע"י חברה קדישא - אשדוד (ע"ר)נמחקה
580342715"חסדי דוד" אשדוד (ע"ר)רשומה
580501005"יוזמה"- למועצת עיריית אשדוד (ע"ר)רשומה
580085504"עזר למשפחה" - אשדודנמחקה
580197721"קול אליהו" ע"ש ר' אליהו עזריאל זצ"ל, אשדודנמחקה
580037471"קרן אור" אשדודנמחקה
580093581"קרן להצלת יעקב אלקיים, אשדוד"נמחקה
580236347;רגון נשים"אהבה וחסד" אשדודרשומה
580042257א.נ.א. (ארגון נכי אשדוד)רשומה
580266799אגודת "אור התורה" אשדודנמחקה
580028272אגודת אהבת ישראל אשדודנמחקה
580251908אגודת אהל זהר התורה, אשדודרשומה
580131134אגודת אחוות ישראל - רובע י"א אשדודרשומה
580129682אגודת אמני אשדוד לאמנות הפלסטיתרשומה