חיפוש: ארץ ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580452829א.מ.ל.א.י. - אמנים ומוזיקאים למען ארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580014686אגודת מדרשת ארץ ישראל קדומים (אלון מורה)רשומה
580244184אהבת חיים, ישיבה תיכונית ללימודי ארץ ישראלרשומה
580570349אהבת חסד לעניי ארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580241958אחרי - קצינים במילואים למען בטחון ארץ-ישראלנמחקה
580538551אי"ש - ארץ ישראל שלנו (ע"ר)רשומה
580056745איגוד המדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראלרשומה
580242147איחוד הרבנים למען ארץ ישראלנמחקה
580000016ארץ - המועצה הציבורית לקידום מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל וסביבותיה (ע"ר)רשומה
580051399ארץ - מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה מפעל לקידום ידע ארץ ישראל העמותה פורקה מרצוןפורקה מרצון
580112001ארץ ישראל שלי - ללא חלוקהרשומה
580201705אשא"י - ארגון לשחרור ארץ ישראלרשומה
580093417בית מדרש לתורת ארץ ישראל פתח תקוהרשומה
580345288בנא"י - ברית נאמני ארץ-ישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580556546ברקאי - בית מדרש רבני קהילות ארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580425668גאולת ארץ ישראל השלמה (ע"ר)רשומה
580558971דבר חברון - הפצת תורת ארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580100089האגודה לתולדות הדואר של ארץ-ישראלבהליכי מחיקה
580016988החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיהרשומה
580052942הכנס הלאומי רוחני של הבהאים של ארצות הברית וקנדה סניף ארץ ישראלרשומה