חיפוש: אריאל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580302859עץ התאנה ע"ש אריאל בן קרל הס ז"ל (ע"ר)רשומה
580040517קופח גמ"ח אריאל מיסדו של מנין מתפללי הכותל בירושליםבהליכי מחיקה
580105054קרן אריאל לפתוח THE ARIEL DEVELOPMENT FOUNDATIONרשומה
580304418קרן אריאל רוזן-צבי (ע"ר) (THE ARIEL ROZEN-ZVI FOUNDATION (REGISTERED AMUTAרשומה
580220911שבות אריאלרשומה
580400307תהילת אריאל (ע"ר)רשומה
580485514תלמוד תורה אריאל ארץ המוריה (ע"ר)רשומה
580335016תפארת אריאל - סוכת לוויתן (ע"ר)רשומה
580074516נאמני אריאל - אגודה לקידום העיר אריאלנמחקה
580395036עמותת בנין אריאל (לעילוי נשמת סרן אריאל חובב הי"ד) (ע"ר)רשומה