חיפוש: אריאל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580526119זכרון אריאל (ע"ר)רשומה
580422756יד אריאל (ע"ר)רשומה
580466845ילדי אריאל (ע"ר)רשומה
580431625לב אריאל (ע"ר)רשומה
580427920מוסדות חב"ד אריאל שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580398162מועדון כדורגל בית"רים אריאל (ע"ר)רשומה
580512507מועדון ספורט אריאל 2009 לרווחת התושבים (ע"ר)רשומה
580305001מועדון קליעה למטרה ע"ש אלכסנדר רובין - אריאל (ע"ר)רשומה
580355907מורשת אריאל (ע"ר)רשומה
580406627מטווח אריאל דרור מעוז - ירי מעשי (ע"ר)נמחקה
580466613מכבי - מועדון התעמלות אריאל (ע"ר)רשומה
580087666מכבי אריאלרשומה
580299014מרכז אריאל למחקרי מדיניות ואסטרטגיה (ע"ר)רשומה
580397214מרכז הספורט אריאל (ע"ר)רשומה
580308278משכן אריאל (ע"ר)רשומה
580183267נאמני בית"ר אריאלרשומה
580446995עמותת הר המוריה - אריאל (ע"ר)רשומה
580202216עמותת הרמב"ם אריאלרשומה
580441632עמותת כרם אריאל - ביה"כ לקהילת צפון אפריקה ירושלים (ע"ר)רשומה
580411932עסא - עמותת סוחרים ועסקים אריאל (ע"ר)נמחקה