חיפוש: אריאל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580163343בית המדרש "בית אריאל" רחובותרשומה
580451896בית הספר לכדורגל ולמיומנויות בספורט אריאל 2005 (ע"ר)רשומה
580095610בית כנסת אריאל - רעננהרשומה
580184182בית כנסת מגן דוד, אריאלנמחקה
580535359בית כנסת מהרי"ץ - אריאל (ע"ר)רשומה
580196707בית כנסת ע"ש החכם יוסף חיים זצ"ל, אריאלרשומה
580564979בית כנסת קהילת אריאל מודיעין (ע"ר)רשומה
580479293בית כנסת שערי אריאל רמלה (ע"ר)רשומה
580198927בית כנסת תפארת אריאלרשומה
580427888בני אריאל - העמותה לקידום הספורט בשומרון (ע"ר)רשומה
580226751בנין אריאלרשומה
580443828גוג'ו - עמותה חינוכית ע"ש ויקי אריאל ז"ל (ע"ר)רשומה
580519999גולת אריאל (ע"ר)רשומה
580552230האגודה הישראלית לניהול סיכונים פיננסיים אריאל (ע"ר)רשומה
580257723המועצה הציבורית של בית הספר הממ"ד הקהילתי אריאל גני-תקוהנמחקה
580129658המרכז התורני - בית חב"ד אריאלרשומה
580040525המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון (ע"ר)רשומה
580351658העמותה להנצחת מאיר אריאל ז"ל (ע"ר)רשומה
580367977העמותה לקידום החינוך המדעי "בית אריאל" (ע"ר)רשומה
580096121התאגדות לתרבות גופנית הפועל - סניף אריאל - עיר השומרוןרשומה