חיפוש: אריאל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580034858"אריאל אור תורה"נמחקה
580091866"מרכז רוחני אריאל" ארץ-ישראל לעם ישראל עפ"י תורת ישראלנמחקה
580414043אגודת הסטודנטים החדשה - אריאל (ע"ר)רשומה
580164077אהל אפרים אריאלרשומה
580367290אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר)רשומה
580564128אור אריאל (ע"ר)רשומה
580516631אור למורשת אריאל ת"א (ע"ר)רשומה
580404077אריאל - בית זכרון לשואה ולגבורה (ע"ר)רשומה
580467074אריאל - העמותה לקידום החברה בישראל (ע"ר)רשומה
580250728אריאל - עמותה לבנייהנמחקה
580285526אריאל - עמותה לקידום רעיונות הציונות הלאומית ברוח הרצל וז'בוטינסקיבהליכי פירוק מרצון
580004562אריאל - תנועת נוער ישראלית (ע"ר)רשומה
580024560אריאל מפעלי תורה יהדות וחברה בישראלרשומה
580032696אריאל מרכזים לתורה ויהדות חיפהרשומה
580019701בית הכנסת "אור ישראל " ע"ש ישראל אריאל ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580069078בית הכנסת "אריאל" באר שבערשומה
580090462בית הכנסת היכל אריאלרשומה
580299725בית הכנסת הר אריאל (ע"ר)רשומה
580309797בית הכנסת עמדי אריאל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580335743בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס - אריאל (ע"ר)בהליכי מחיקה