חיפוש: אפרת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580014462אגודה להנצחת זכרם של ש. אפרת ז"ל ו-ש. נחליאל ז"לרשומה
580407211אנשי אפרת עוזרים (ע"ר)רשומה
580009363אפרת - אגודה לעידוד הילודה בעם היהודירשומה
580086965אפרת - מזרח רימוןנמחקה
580088276בית הכנסת המרכזי - אפרתרשומה
580137560בית הכנסת המרכזי - גבעת הגפן, אפרתרשומה
580268035בית הכנסת לב אפרת (ע"ר)נמחקה
580359966בית חב"ד אפרת שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580189363בית כנסת בנוסח תימן - אפרתרשומה
580229854בית כנסת גבעת הדקל אפרתרשומה
580436699בית כנסת דקל מערב אפרת (ע"ר)רשומה
580090041בית כנסת לעדות המזרח - אפרתנמחקה
580152171בנה ביתך בגבעת הגפן - אפרתנמחקה
580167245ברכה - אפרת עמותה מחוקהנמחקה
580229789דרך אפרתפורקה מרצון
580073690הגפן - אפרתנמחקה
580109478המרכז האיזורי והמשותף יהודי ערבי - אפרת העמותה נמחקהנמחקה
580408144הקרן לפיתוח אפרת (ע"ר)רשומה
580535821יד איתמר בית הכנסת התימני גבעת הזית אפרת (ע"ר)רשומה
580305894ידידי בני עקיבא אפרת (ע"ר)נמחקה