חיפוש: אפיקים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580543734אפיקים - המרכז לפיתוח חותם אישי (ע"ר)רשומה
580485753אפיקים - להעשרת המשפחה (ע"ר)רשומה
580032753אפיקים - לתחיה רוחנית וחברתיתרשומה
580062750אפיקים בנגברשומה
580455632אפיקים בנגב - העמותה לקידום מקצועות היהדות בפריפריה - מצפה רמון (ע"ר)רשומה
580080042אפיקים בני ברקרשומה
580471753אפיקים חדשים - פיתוח והכוונה להשתלמות ותעסוקה (ע"ר)רשומה
580348225אפיקים חדשים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580062693אפיקים ירושליםנמחקה
580351161אפיקים למנהיגות חינוכית (ע"ר)רשומה
580557353אפיקים לעתיד (ע"ר)רשומה
580097384בית הכנסת קבוץ אפיקים, עמק הירדןנמחקה
580418614הפועל קיבוץ אפיקים (ע"ר)רשומה
580194371חלונות - אפיקים לתקשורתרשומה
580352045מדרשת אפיקים (ע"ר)רשומה
580141091מכון אפיקים ללימודי היהדות וטכנולוגיהנמחקה
580051787מרכז קהילתי "אפיקים"רשומה
 1