חיפוש: אסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580367464אספ. - קרן לאמנות (ע"ר) (ASP. - FOUNDATION FOR ART (R.Aרשומה
580083681העמותה להספקת שירותים ומצרכים לבית החולים אסף הרופא הליכי מחיקהבהליכי מחיקה
580465037העמותה לקידום מעמד ורווחת האחים והאחיות בבית חולים אסף הרופא (ע"ר)רשומה
580303519הקרן למען אסף ביטוןבהליכי מחיקה
580020683חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא (ע"ר)רשומה
580462794חוג צילום לילדים ומתבגרים - חולי סרטן ע"ש אסף דר (ע"ר)רשומה
580007201י.ע.ל אסף הרופארשומה
580017085יד הרב דוד אסף מכון לחקר כתבי הרמב"םרשומה
580280394מועדון הספורט מכבי אסף עכו (ע"ר)נמחקה
580279545מעוז תורת אסףרשומה
580075497קהילה משיחית בית-אסף נתניהרשומה
580364123קרן מזור לספורט על שם גולן, אסף וליאור מזור (ע"ר)רשומה
580300747קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי אסף הרופא (ע"ר)רשומה
 1