חיפוש: אנוש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580314466מגן לזכויות אנוש (ע"ר)רשומה
580238368מכון נבנצל לבטיחות אנוש ומניעת תאונות - ע"י בית ספר גבוה לטכנולוגיה, ירושליםפורקה מרצון
580527992מתאם - לפיתוח משאבי אנוש בארגונים חברתיים (ע"ר)רשומה
580130821סדנת אנושרשומה
580417590עמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש בישראל (ע"ר)רשומה
580087419עמותת ידידי "אנוש" סניף ת"אבהליכי פירוק מרצון
580217024עמותת לבניית בית אנוש בהליכי פירוק מרצוןפורקה מרצון
580418838צלם אנוש (ע"ר)רשומה