חיפוש: אמהות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580053866א.ל.ן - ארגון אמהות לא נשואותנמחקה
580321677אחיו"ת - ארגון אמהות חד הוריות דתיות - חרדיות (ע"ר)בהליכי מחיקה
580513281אמהות בגליל (ע"ר)רשומה
580050862אמהות וחברות אשדוד העמותה נמחקהנמחקה
580378925אמהות למען עתיד פורח (ע"ר)רשומה
580514305אמהות נגד סמים (ע"ר)רשומה
580440600אפשרי - אמהות למען שוויון ורווחת יוצאי אתיופיה (ע"ר)רשומה
580306678ארבע אמהות - יוצאים בשלום מלבנון (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580344786העמותה למען אמהות פונדקאיות (ע"ר)נמחקה
580491884לב אמהות (ע"ר)רשומה
580495455מאמאנט- ליגת אמהות לכדורשת בכפר סבא- למען הקהילה (ע"ר)רשומה
580431484מטריקס - אמהות למען העתיד (ע"ר)רשומה
580477974מרכז אמהות למען ילדים בסיכון (ע"ר)רשומה
580153807עמותת מסורת אמהות באשדודרשומה
580308567קבוצת אמהות ונשים למען שלום (ע"ר)פורקה מרצון
580437002אמהות ללא אמהות בצל האובדן (ע"ר)רשומה
 1