חיפוש: אל-סם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580349819בית אל סביוני-ים (ע"ר)רשומה
580017234בית אל קרית יםבהליכי מחיקה
580485464בית דאלית אל כרמל (ע"ר)רשומה
580287431בית החלוץ הדתי ע"ש שפרה בר-אל מוזיאון פרטי לראשית תולדות הציונות הדתיתרשומה
580195345בית הכנסת "בית אל" כוכב יאירבהליכי מחיקה
580007979בית הכנסת "בית אל" של העדה הבוכרית בחולוןבהליכי מחיקה
580055812בית הכנסת "כרם אל"נמחקה
580329035בית הכנסת אהל חיים בית אל (ע"ר)רשומה
580477743בית הכנסת אורי-אל אשקלון (ע"ר)רשומה
580504819בית הכנסת אל-עד, שכונת בוכמן, מודיעין - מרכז רוחני חברתי ותרבותי (ע"ר)רשומה
580390177בית הכנסת בית אל (ע"ר)רשומה
580043479בית הכנסת בית אל בית-שאןרשומה
580444743בית הכנסת בית אל טבריה (ע"ר)רשומה
580162287בית הכנסת בית אל טבריה עלית שלב א' העמותה נמחקהנמחקה
580037216בית הכנסת בית אל לג'ריבה עין התכלת נתניהנמחקה
580254274בית הכנסת בית אל ע"ש הצדיק ר' יחיא אלאחדרבהליכי מחיקה
580109338בית הכנסת לעולי לוב - בית אל, שכונה ג', רח' הכ"ג 4, באר-שבענמחקה
580149847בית הכנסת מאור-אל ליוצאי איראן בת יםנמחקה
580071173בית הכנסת משכן בית אל (נחלת צבי) פתח-תקוהרשומה
580074458בית הכנסת תפארת בחורים משכיל אל-דלרשומה