חיפוש: אל-סם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580152577אל נור - כסייפהרשומה
580354934אל נתיב האור (ע"ר)רשומה
580305357אל- סדק העמותה לשימור המורשת ולהגנה על זכויות הדרוזים בישראל (ע"ר)רשומה
580445955אל ספאא עמותה לניהול והפעלת גנים לגיל הרך בקלנסואה (ע"ר)רשומה
580113132אל עולם, ברית אברהם, ברית שלוםנמחקה
580453470אל עטאא' ואל-אמל - לקידום החינוך המיוחד במגזר הדרוזי (ע"ר)רשומה
580100915אל ראזי - עמותה לקידום חברתי במג'ארנמחקה
580446623אל- תאג' לבריאות ומורשת (ע"ר)רשומה
580501823אל- תואסל (ע"ר)רשומה
580541134אל תשאיר כד שבור (ע"ר)רשומה
580033538אל תשליכני לעת זיקנהבהליכי מחיקה
580267193אל תשלכני מלפניךנמחקה
580464972אל"א - אזרחים לוקחים אחריות (ע"ר)רשומה
580339000אל"א - אזרחים למען אזרחים (ע"ר)רשומה
580451763אל"א - אזרחים לתקשורת אחרת (ע"ר)רשומה
580003846אל"א עמותת תאטרון ואזרחים לקידום התרבות והאמנות בחיפהנמחקה
580385318אל"ה - ארגון לשמירת הלשון (ע"ר)רשומה
580229870אל"ה - האגודה לרכישת העברית ולהוראתהנמחקה
580357440אל"י - ELAI - למען יהדות אמריקה הלטינית (ע"ר)רשומה
580557510אל"י - האגודה הישראלית ללימודי יפן (ע"ר)רשומה