חיפוש: אל-סם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580178366אל אמל - האגודה הקהילתית לתרבות ולאמנות ירכאנמחקה
580144244אל אמל ללחיאת - התקווה לחייםבהליכי מחיקה
580120376אל בורג'נמחקה
580152015אל ביאדר- אגודה לתרבות ואמנותנמחקה
580425072אל ג'עפריה (ע"ר)רשומה
580473130אל- ג'רמק: לקידום התרבות וענייני הקהילה הדרוזית (ע"ר)רשומה
580510865אל דארה (ע"ר)רשומה
580161750אל דומי למען אחינמחקה
580175446אל דרנמחקה
580221554אל האופק - עמותה לטיפוח מנהיגות צעירהנמחקה
580443802אל הארץ הטובה - ארץ יהודה (ע"ר)רשומה
580533958אל הדף לקידום החינוך מגד אלכרום (ע"ר)רשומה
580078392אל הודאנמחקה
580466407אל הודא אלעילמייה אלחייריה פי שרקי אלקודס (ע"ר)רשומה
580468585אל- היבא, העמותה לקידום המגזר הדרוזי (ע"ר)רשומה
580416634אל הלב (ע"ר)רשומה
580107217אל המעיין - תנועת הנוער התורני למורשת יהדות המזרחנמחקה
580090405אל המעיין קרן חנוך למורשת יהדות ספרדרשומה
580530293אל המקורות (ע"ר)רשומה
580350056אל העבודה (ע"ר)בהליכי מחיקה