חיפוש: אל-סם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580072049מסגד אומר אבן אל חטברשומה
580072874מסגד אל אימןנמחקה
580441483מסגד אל נור זנגרייה (ע"ר)רשומה
580448058מסגד אל עריאן (ע"ר)רשומה
580095727מסגד אל-האדיבהליכי מחיקה
580328235מסגד ח'אלד בן אל-ווליד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580113546מסגד עין אברהים - אום אל פחםנמחקה
580361731מסילות אל האמונה בעיר גנים (ע"ר)רשומה
580501633מסע אל האמת (ע"ר)רשומה
580344950מעון בית-אל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580389989מרום אל (ע"ר)רשומה
580345924מרכז התרבות דיר אל אסד (ע"ר)רשומה
580010437מרכז קהילתי (מתנ"ס) דלית אל כרמלניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580052017מרכז קהילתי אבנא אל קודס (ע"ר)רשומה
580395275מרכז קהילתי בית אל (ע"ר)רשומה
580201143מרכז קהילתי ספרדי בית אל, רעננהבהליכי מחיקה
580433647מרכז רוחני אל רייאבה (ע"ר)רשומה
580012078מרכז רוחני דתי בית-אל, נוה שלום, נתניהרשומה
580530095מרכז רוחני זכור לאברהם בית-אל (ע"ר)בהליך רישום
580436210מרכז תורני כרם אל (ע"ר)רשומה