חיפוש: אל-סם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580003622לב אל לב,באר שבענמחקה
580122109לג'נת אל מסג'ד בכפר עילבון (ועדת המסגד בכפר עילבון)נמחקה
580392868לדימונה מלב אל לב (ע"ר)רשומה
580169613לי אל - הקרן להצלת חייו של דוידי אברהםנמחקה
580454023למען קדושת החיים, אום אל פחם (ע"ר)רשומה
580018810למען קרית ים תנועה מקומית אל מפלגתיתנמחקה
580484251לשמוע אל הרינה ואל התפילה (ע"ר)רשומה
580218691מבשרך אל תתעלהנמחקה
580535813מג'אל - עמותה לקידום החינוך, תרבות, אומנות וספורט (ע"ר)רשומה
580451383מג'אל- למודעות אזרחית מדעית (ע"ר)רשומה
580168136מגל אל גל, לקידום החינוך והספורט הימירשומה
580557957מגמועת מראכז אל-נגאח (ע"ר)רשומה
580217685מדרשיית "אל-הגליל" - המדרשה לחינוך לערכי הציונות הדתיתרשומה
580050318מדרשת תקוע מרכז לימוד אל דודנמחקה
580407757מהיד אל הפה (ע"ר)רשומה
580053536מוסדות התורה דחסידי "בית אל" יכבץרשומה
580210995מוסיקה לעם בית-אלנמחקה
580116119מועדון אבן-סינא באום אל פחםנמחקה
580059707מועדון אהלי אום אל פחםנמחקה
580428035מועדון בית"ר אום אל פחם לקידום הספורט (ע"ר)רשומה