חיפוש: אל-סם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580361921בית כנסת - בית "אל-לעד" "שאמי" (ע"ר)רשומה
580177277בית כנסת - בית אל ראשון לציוןרשומה
580547230בית כנסת "אל עזרי" בית אלעזרי (ע"ר)בהליך רישום
580270486בית כנסת "בית אל" גאוליםנמחקה
580051498בית כנסת "בית אל" כרמיאלנמחקה
580492213בית כנסת "בית אל" שדרות על שם רבי יעקב פרץ (ע"ר)רשומה
580072478בית כנסת "בית-אל" לעולי לוב, גבעת אולגהנמחקה
580401826בית כנסת "עמנו-אל" רמלה (ע"ר)רשומה
580013829בית כנסת בית אלנמחקה
580297273בית כנסת בית אל - בית דגן (ע"ר)נמחקה
580421014בית כנסת בית אל - רמלה (ע"ר)רשומה
580123040בית כנסת בית אל ליהדות צפון אפריקה בירושליםנמחקה
580040863בית כנסת בית אל ליוצאי לוב בת יםנמחקה
580114106בית כנסת בית אל לעולי פרס - יבנהנמחקה
580355915בית כנסת בית אל עולי הודו (ע"ר)רשומה
580300952בית כנסת בית אל תבור (ע"ר)נמחקה
580139863בית כנסת בית-אל - כפר-סבא, מזרחי ד'בהליכי מחיקה
580285559בית כנסת בית-אל לעולי לוב כפר יונה (ע"ר)רשומה
580493047בית כנסת בית-אל רמת אליהו ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580211845בית כנסת בית-אל, מושב הודיהרשומה