חיפוש: אל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580524338אל-שיכר לזכר שלומי חזן ז"ל (ע"ר)רשומה
580276848אל-שמס - AL-SHAMSנמחקה
580117208אל-שרוק - עמותה לקידום חיי החברה במגזר הערבינמחקה
580477545אל-תוחיד העמותה לקידום הנכה מבני העדה הדרוזית בישראל (ע"ר)רשומה
580305548אמור אל הכהנים - כפה פרשה לעני (ע"ר)רשומה
580117695אנ"ר - אל נא רפארשומה
580298644ארגון תורה וחסד "תורתי אל תעזובו" (ע"ר)נמחקה
580088516אשל - ארגון שירותים ומפעלים של רווחה לעובדי אל-עלרשומה
580468981אשרי משכיל אל דל (ע"ר)רשומה
580136133אתיחאד ראודאת אל-אמלרשומה
580484624באב אל חארה- התיאטרון הכפרי לתרבות וחינוך טמרה (ע"ר)רשומה
580507234בדרך אל- בית ספר בטב"ע (בדרך טבעית בלמידה עצמאית) (ע"ר)רשומה
580032365בי"כ המרכזי ליוצאי בוכרה בית אל ע"ש ר' דוד אמידרשומה
580072908ביהכנ"ס הספרדי בית-אל - נוה יעקברשומה
580042604ביכ"נ "בית אל" שושנת העמקים רסקורשומה
580166833בית - כנסת בית אל ליהדות איראן דימונהנמחקה
580515450בית אל - למען הפליפינים בישראל (ע"ר)רשומה
580002897בית אל זכרון יעקברשומה
580078517בית אל טוריסט הוסטלסרשומה
580041572בית אל סאלם לל מוקפופאת בית השלום למען העיוורניתן צו פירוק על ידי בית משפט