חיפוש: אל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580247393אל-מולנמחקה
580321230אלמולתקא אל-מדני (ע")רשומה
580391555אלמות'לת' - ג'מעיה לתטויר אלח'דמאת אל אג'תמאעיה (ע"ר)רשומה
580523850אל-מחפור (ע"ר)רשומה
580471381אל-משג'ל - העמותה הערבית לתרבות ואומנויות- חיפה (ע"ר)רשומה
580010239אלנאדי אלבלדי-אום אל פחםנמחקה
580538403אלנאדי אלריאדי אחווה ביר אל-מכסור (ע"ר)רשומה
580312726אל-נגדה - עמותה לקידום החינוך והקהילה בערב - נוג'ידאת (ע"ר)בהליכי מחיקה
580078327אל-נהדה ורחאנמחקה
580513018אל-נע אנשים למען נכי עכו (ע"ר)רשומה
580206720אל-נתן EL-NATHANנמחקה
580507911אל-סביל לתעלים אלעלי (ע"ר)רשומה
580427631אל-סונבולה (השיבולת) עמותה לקידום החינוך ושרותים חברתיים (ע"ר)רשומה
580526143אלעין - עמותה לקידום הספורט - מג'ד אל כרום (ע"ר)רשומה
580202505אלעין - עמותה לקידום חברתי תרבותי מגד אל כרוםבהליכי מחיקה
580121473אל-עמי אילתרשומה
580056307אל-עמי להעמקת אחדות העם ערכיו ואמונתורשומה
580148302אלענאיה פי אל אטפאל פי אלאראדי אלמוקודסהנמחקה
580414639אל-קיים (ע"ר)רשומה
580472462אל-ריסאלה, לייעוץ והכוונת סטודנטים ערבים באוניברסיטה העברית (ע"ר)רשומה