חיפוש: אל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580030500אל"י האגודה להגנת הילדרשומה
580059731אלנמחקה
580213148אל"ר CFRנמחקה
580205938אל. בי.נמחקה
580353894אל-אלפי מלניום יעוץ והכוונה (ע"ר)רשומה
580412526אל-אמל סכנין (ע"ר)רשומה
580513331אל-אסאלה להעצמה חברתית (ע"ר)רשומה
580182939אל-ארצי אילתרשומה
580511186אל-בר ואלתקווא (ע"ר)רשומה
580396810אלג'יל אלג'דיד - מג'ד אל כרום (ע"ר)רשומה
580142644אל-גל - אזרחים למען גיורא לבנמחקה
580061067אל-ג'מעייה-אלח'ירייה-אלאסלאמיה עמותה מחוקהנמחקה
580057537אלהדף הועדה התרבותית אום-אל-פחםנמחקה
580514818אלהלאל אל אהליה (ע"ר)רשומה
580067684אל-ומד'הנמחקה
580505519אל-זאהיר - הענקת מלגות ומענקי מחקר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה (ע"ר)רשומה
580422236אל-זירה (ע"ר)רשומה
580460004אל-חי סיוע רפואי (ע"ר)רשומה
580511780אל-טליעה החלוץ -עמותה להעלאת מודעות והכשרה חברתית בנגב (ע"ר)רשומה
580466035אל-כרמל להנצחת זכרה של המנוחה כרמל אסבח ז"ל (ע"ר)רשומה