חיפוש: אל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580557148אל הפרט: חירות ואחריות אזרחית (ע"ר)רשומה
580028413אל הר ה'בהליכי מחיקה
580307825אל הר המור (ע"ר)רשומה
580462083אל השורשים - עמנואל (ע"ר)רשומה
580261352אל התורהנמחקה
580499234אל התורה- ירושלים (ע"ר)רשומה
580336261אל ואחה לתרבות ואומנות (ע"ר)בהליכי מחיקה
580429272אל- ויסאל (ע"ר)רשומה
580482487אל ופאא ללאהל (ע"ר)רשומה
580455228אל- וראק- עמותה לקידום פרוייקטים לימודיים וחינוכיים במגזר הערבי (ע"ר)רשומה
580517357אל חכמה בנתה ביתה (ע"ר)רשומה
580440865אל יהיה - התחדשות רוחנית (ע"ר)רשומה
580161669אל יעד - מרכז לפעילות תורנית בלודרשומה
580280329אל ישועתירשומה
580547354אל כואכבי - מדרשה לחינוך, תרבות, ספרות, הכנה ותיקון (ע"ר)רשומה
580401289אל כל (ע"ר)רשומה
580441319אל מאג'רב - תרבות מרוקו (ע"ר)רשומה
580397537אל מקום של אהבה - בית הספר לאומנות החיים ולמנהיגות אחרת (ע"ר)נמחקה
580344430אל נא רפא, קרן למימון השתלה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580525350אל נבע - עמותה חברתית ופוליטית חדשה (ע"ר)רשומה