חיפוש: אל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580397396יד אל יד (ע"ר)רשומה
580549319יד בית אל - פתח תקוה (ע"ר)בהליך רישום
580022663יד נחמיה מפעל לתרבות ולחינוך גופני בכפר בלום ע"ש אל"מ נחמיה ארגוב ז"לרשומה
580265478ידידי אל סם בחיפהבהליכי מחיקה
580204881ידידי בית כנסת חסד - אל גבעת עדהנמחקה
580561769יחד לב אל לב (ע"ר)רשומה
580380046יחדיו נצעד אל האור (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580351310ימין אל להצלת נפשות בישראל (ע"ר)רשומה
580446169ינוח אל-ע'ד (ע"ר)רשומה
580559011יסעדנו אל (ע"ר)רשומה
580226645יפי אל עמותה מחוקהנמחקה
580280386ישיבת בני צבי בית-אלרשומה
580056240ישיבת המקובלים ק"ק חסידים בית-אל העיר העתיקה ירושלים תובב"ארשומה
580545788ישמח ישראל בבית - אל - נתניה (ע"ר)רשומה
580541449ישר אל כרמיאל (ע"ר)רשומה
580480630כרם אל עמותה להכשרת מנהיגים דרוזים צעירים (ע"ר)רשומה
580500833כתף אל כתף (ע"ר)רשומה
580471894לב אל חי (ע"ר)רשומה
580493765לב אל לב - ערבות הדדית שומרון (ע"ר)רשומה
580028835לב אל לב (נתניה)פורקה מרצון