חיפוש: אל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580519643בית כנסת ובית מדרש אל-דוד נוקדים (ע"ר)רשומה
580072304בית כנסת עולי פרס ע"ש חללי צה"ל "ישר אל"נמחקה
580208320בית כנסת רמות אלנמחקה
580515856בית-אל צעירי בוכרה ת"א (ע"ר)רשומה
580134328בית-כנסת אליהו הנביא ובית-אל הדר-יוסףרשומה
580144442בית-כנסת בית-אל - פרדס הגדודרשומה
580497766בצל תורת אל (ע"ר)רשומה
580490746בראעם אל רביע כפר יאסיף (ע"ר)רשומה
580422012ברית חיים - דאלית אל-כרמל (ע"ר)רשומה
580169548ברית משפחת זועבי - ראבטת אל זועבינמחקה
580275501בת אל חיה צדוק מעלה אדומיםנמחקה
580157808בת אל מצפה לגואלנמחקה
580397065ג'יל אל-מג'ד, ג'דידה מכר (ע"ר)רשומה
580058881גמ"ח יד אברהם ע"י ישיבת בית אלנמחקה
580556058ג'מעיית אאפאק אל-מערפה (ע"ר)רשומה
580461952ג'מעיית אל ביאן לחינוך גיל רך טמרה (2006) (ע"ר)רשומה
580273787ג'מעיית רג'אל אלאעמאל אלפלשתינייןנמחקה
580115251ג'מעיית רעאית אל-מקפופין, נצרת והאיזורבהליכי מחיקה
580397982גשר אל הנוער (ע"ר)רשומה
580531002דאר אל אחרה (ע"ר)רשומה