חיפוש: אלנהדה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580167781"אלנהדה" לתרבות ג'דידה (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580329910אלנהדה - לקידום התרבות והדת בג'סר א-זרקא (ע"ר)נמחקה
580419844אלנהדה למען טירה (ע"ר)רשומה
580212751התאגדות לתרבות גופנית הפועל מועדון ספורט אלנהדה אעבליןבהליכי מחיקה
580476943עמותת אלנהדה אלתקאפיה עמותה לקידום הסטודנטים והנוער (ע"ר)רשומה
580538742עמותת אלנהדה הירושלמית (ע"ר)רשומה
580419000עמותת אלנהדה-מייסר (ע"ר)רשומה
 1