חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580271898מקווה אליהו - בית מאיר ומונה דוךנמחקה
580339638מרכז רוחני ע"ש אליהו הנביא זכור לטוב (ע"ר)רשומה
580074052מרכז תורני עץ חיים - היכל אליהורשומה
580293462משכן אליהו בית כנסת יוצאי אירן קראון (ע"ר)רשומה
580430445משכן אליהו הנביא (ע"ר)רשומה
580139814משכנות ישראל - רמת-אליהונמחקה
580537272משכנות קרית אליהו בחיפה (ע"ר)רשומה
580269355משנת אליהו - רכסיםרשומה
580393858נוער ישראל - רמת אליהו (ע"ר)רשומה
580001147נר אליהורשומה
580462521נר אשר וזכרון אליהו (ע"ר)רשומה
580424646נשמת אליהו (ע"ר)רשומה
580484384סערת אליהו (ע"ר)רשומה
580380798עזר אליהו (ע"ר)נמחקה
580140275עטרת אליהו - מעלותרשומה
580535581עטרת מרדכי אליהו (ע"ר)רשומה
580520419עליית אליהו (ע"ר)רשומה
580205102עמותה אליהו הנביא זכור לטובנמחקה
580306082עמותה להצלת שכונת יד-אליהו (ע"ר)נמחקה
580324978עמותה לחינוך והפצת תורה - כפר אליהו באר יעקב (ע"ר)רשומה