חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580097939ישיבה לצעירים מאור אליהו בקרית טלז-סטוןרשומה
580161081ישיבת "עופר איילים" ע"ש עופר אליהו הכהן הי"ד מוסדות בית הוראה יורה דעהרשומה
580421287ישיבת אדרת אליהו (ע"ר)רשומה
580564318ישיבת כנסת אליהו שע"י קהילת הפרושים (ע"ר)רשומה
580490084ישיבת תנא דבי אליהו (ע"ר)רשומה
580085009ישיבת תפארת אליהו - בית מדרש גבוה לתורה והוראה בעיה"ק ירושלים ת"ונמחקה
580278000ישמח אליהונמחקה
580550325ישמח משה - אור אליהו - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580132900כולל אברכים ובית הכנסת "עקבי אליהו" (ע"ר)רשומה
580257707כולל ושיעורי תורה אור מרדכי וברכת אליהו בבן דורנמחקה
580459907כולל יהושע אליהו (ע"ר)רשומה
580443646כולל נפש אליהו - ירושלים (ע"ר)רשומה
580133932כולל עליות אליהו לתפארת התורה (ע"ר)רשומה
580455574כסא אליהו - אלעד (ע"ר)רשומה
580092930כסא אליהו אופקיםנמחקה
580024669כפר אליהו מוסד חנוכי נערות של פועלי אגודת ישראל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580486942כרם אליהו (ע"ר)רשומה
580333946כתר אליהו (ע"ר)בהליכי מחיקה
580392306לב אליהו - אלעד (ע"ר)רשומה
580264711למודי אליהונמחקה