חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580431906היכל אליהו רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580048155הישיבה וכולל אברכים בית אליהו - גני תקוהרשומה
580169258העמותה להנצחת זכרו של אליהו גת ז"לנמחקה
580410025העמותה להקמת בית כנסת ע"ש סמ"ר אליהו לחם הכהן ז"ל (ע"ר)רשומה
580281756העמותה לטיפוח הכדורגל בשכונת רמת-אליהונמחקה
580062479העמותה ללמוד מדע הרוח מיסודו של רודולף שטיינר - ענף אליהורשומה
580236156העמותה למען דניאל אליהונמחקה
580052975ועד בית הכנסת המרכזי קרית אליהו חיפהרשומה
580050839ועדה ציבורית להנצחת שמו של אליהו גולומב ז"לפורקה מרצון
580512119זיכרון אליהו עיון הפוסקים (ע"ר)רשומה
580219749זכרון אליהו דוד נחמן לזכרו של דוד נחמן קולדיצקי זצ"לרשומה
580112951זכרון אליהו מפעלים לגשר הפער החברתינמחקה
580501674חסדי ברכת אליהו - טבריה (ע"ר)רשומה
580464832חסדי דוד אליהו משה ואסתר (ע"ר)רשומה
580236461חסדי שלמה גוזלן ולב מרדכי אליהו ע"ש יקירנו מרדכי ושרה ששון זצ"לנמחקה
580151868טירת אליהונמחקה
580109932יד אליהו - המרכז להכוונה ולסיוע חמרינמחקה
580003457ידידי בית אליהונמחקה
580150456ישיבה גבוהה למצויינים מאור פני אליהו על שם החסיד המתחסד עם קונו רבי אליהו אבא שאול זצ"לנמחקה
580206746ישיבה וכולל רוח אליהו ירושלים (ע"ר)רשומה