חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580143360בית-הכנסת בית יעקב ובית אליהו בשכונת אזורים - נאות שקד - נתניהנמחקה
580134328בית-כנסת אליהו הנביא ובית-אל הדר-יוסףרשומה
580099786בית-כנסת אליהו הנביא לעדה הספרדית בקרית שפרינצק - חיפהבהליכי מחיקה
580470276בן פורת יוסף רמת אליהו (ע"ר)רשומה
580235141ברכת אליהורשומה
580559573ברכת אליהו - גליל (ע"ר)רשומה
580385524ברכת אליהו וחסדי שמעון (ע"ר)רשומה
580259257ברכת חסדי אליהובהליכי מחיקה
580217776בשורת אליהו ובא לציוןנמחקה
580281624גמ"ח חסדי יהודה דוד אליהורשומה
580098481גמ"ח ע"ש הזקן הכשר מכלוף אליהו הלוי זצ"לנמחקה
580045714גמילות חסדים להכנסת כלה "יד אליהו"רשומה
580408540גמילות חסדים שם טוב וקרן אליהו (ע"ר)רשומה
580224921דבר אליהו העמותה נמחקהנמחקה
580498178דרכי אליהו - ירושלים (ע"ר)רשומה
580538817דרכי אליהו בית - שאן (ע"ר)רשומה
580131860היכל אליהו - בית כנסת ותלמוד תורה, אשדודרשומה
580517530היכל אליהו - ברקן (ע"ר)רשומה
580480093היכל אליהו - עמנואל (ע"ר)רשומה
580369189היכל אליהו קיסריה (ע"ר)רשומה