חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580058584בית כנסת "אוהל אליהו"נמחקה
580037729בית כנסת "אליהו הנביא" עולי עירק בני ברקרשומה
580051795בית כנסת "אליהו הנביא" עפולה עליתרשומה
580065753בית כנסת "נצח אליהו אור עקיבא"נמחקה
580073625בית כנסת אהבת אליהו ע"ש אלי כהן ז"ל דימונהנמחקה
580061042בית כנסת אליהו הנביא - משנת 1951 - עמישב פתח-תקוהנמחקה
580040715בית כנסת אליהו הנביא ז"ל בשכונת רמב"ם בעיר טירת הכרמלנמחקה
580095909בית כנסת אליהו הנביא טבריהנמחקה
580152452בית כנסת אליהו הנביא לעולי תימן בעכונמחקה
580468908בית כנסת בית אליהו ואוהל רבקה - אלעד (ע"ר)רשומה
580035632בית כנסת בית אליהו לודנמחקה
580493047בית כנסת בית-אל רמת אליהו ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580092864בית כנסת היכל אליהו בבת-יםרשומה
580360816בית כנסת קול אליהו שכונת רבין כרמיאל (ע"ר)רשומה
580158087בית כנסת שבת אחים - רמת אליהו ראשל"צרשומה
580145449בית כנסת שמחת אליהורשומה
580504157בית כנסת שערי אליהו הנביא שכונת נווה זאב באר שבע (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580402238בית כנסת תפארת אליהו הנביא (ע"ר)רשומה
580008316בית מדרש לתורה "קול אליהו" ע"ש הגר"א זצ"לנמחקה
580531226בית מדרש לתורה דברי אליהו (ע"ר)רשומה