חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580439842בית הכנסת אליהו הנביא ב' אשר ברח' אבן גבירול 117 ת"א (ע"ר)רשומה
580191120בית הכנסת אליהו הנביא לעולי אשוררשומה
580263176בית הכנסת אליהו הנביא לעולי פרס ירוחםנמחקה
580149375בית הכנסת אליהו הנביא רוממה, ירושלים.רשומה
580276426בית הכנסת אם הבנים רמת אליהו ראשון-לציוןנמחקה
580157501בית הכנסת בית אליהו ירושלים העמותה נמחקהנמחקה
580434488בית הכנסת בית אליהו רחוב רקפת טבריה (ע"ר)רשומה
580189611בית הכנסת האשכנזי היכל אליהו הנביאנמחקה
580094522בית הכנסת הגדול של הספרדים "היכל דוד" רח' מרגולין 16 יד-אליהו תל אביבנמחקה
580441905בית הכנסת היכל אליהו ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580193951בית הכנסת המרכזי - הרמב"ם - יד אליהו תל_אביבנמחקה
580002137בית הכנסת הרמב"ם ובית מדרש ישיבת אליהורשומה
580516656בית הכנסת חסד לאברהם אליהו - אלפי מנשה (ע"ר)רשומה
580240026בית הכנסת לעולי בוכרה גמ"ח אהבת אחים אור אליהובהליכי מחיקה
580232429בית הכנסת ע"ש אליהו הנביא בנוסח יהדות מרוקו ברמת-גןבהליכי מחיקה
580253276בית הכנסת רשב"י רמת אליהו, ראשון לציוןנמחקה
580213395בית חב"ד יד אליהו ת"א שע"י צעירי אגודת חב"דבהליכי מחיקה
580208767בית חב"ד רמת אליהו שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580134914בית יעקב ויצחק - שכונת אליהו בית-שאןבהליכי מחיקה
580156750בית כנסת - בית אליהו ומיכאל ז"ל - מעלותנמחקה