חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580471746אח לחולה ע"ש אליהו וחנה אביטן ז"ל (ע"ר)רשומה
580234938אל אליהורשומה
580158558אליהו הנביא רחובותנמחקה
580531846אליהו חי שלום -בני ברק (ע"ר)רשומה
580221752אם לבינה ע"ש הגה"צ ר' אליהו ומרים מרגי ז"לנמחקה
580408185אמרי אליהו רכסים (ע"ר)רשומה
580039303בי"כ אבנר שכ אליהו בית שאןנמחקה
580284917ביה"כ כתר אליהורשומה
580074078ביכנ"ס "אליהו הנביא" לעולי מצרים במגדל העמקרשומה
580014827בית אליהונמחקה
580504447בית אליהו - אחיעזר (ע"ר)רשומה
580444123בית אליהו - בית כנסת נוסח בוכרי - תל אביב (ע"ר)רשומה
580287217בית אליהו - קהילה משיחיתרשומה
580316891בית אליהו לעולי תוניס (ע"ר)בהליכי מחיקה
580511236בית אליהו ניסים (ע"ר)רשומה
580354777בית הכנסת "אור אליהו" נהריה (ע"ר)פורקה מרצון
580072510בית הכנסת "אליהו הנביא" רכסיםנמחקה
580300200בית הכנסת "אליהו הנביא", אשקלון (ע"ר)נמחקה
580475580בית הכנסת "שמחת אליהו" בחולון (ע"ר)רשומה
580116010בית הכנסת אוהבי ירושלים לעולי איראן מיסודו של הרב אליהו ירושלמי זצוק"ל זיע"ארשומה