חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580352847מרכז אליהו - לקידום הלמידה (ע"ש אליהו בן עודד ז"ל) (ע"ר)נמחקה
580139103משכן אליהו - ע"ש אליהו שואלה ז"לנמחקה
580261857עמותה למען בית הכנסת נוה אליהו ע"ש הרב אליהו רבינא זצ"לנמחקה
580563682עמותת חסדי אליהו ע"ש אליהו ימין (ע"ר)רשומה
580478659עמותת נדבת אליהו ע"ש אליהו כהן ז"ל (ע"ר)רשומה
580319036תורת וחסדי אליהו ע"ש אליהו ביטון ע"ה (ע"ר)בהליכי מחיקה