חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580276509"בית אליהו" ע"ש הבחור אליהו גוטליב ז"לנמחקה
580173037"חזון אליהו" ע"ש מרן הגאון הצדיק הרב אליהו לאפיאן זצוק"לנמחקה
580197721"קול אליהו" ע"ש ר' אליהו עזריאל זצ"ל, אשדודנמחקה
580015113אגודת קרן ישיבת אליהו (ע"ש אליהו חבובא ז"ל )בהליכי מחיקה
580497220אדרת אליהו ע"ש הרב אליהו ב"ר פנחס זצ"ל (ע"ר)רשומה
580365575אליהו זכור לטוב ולתמיד על שם טוני אליהו זאנה ז"ל (ע"ר)רשומה
580144947בית אליהו - ע"ש הרב אליהו אמיתי זצ"ל טבריהרשומה
580058329בית כנסת "אדרת אליהו" ע"ש הח' אליהו בן הח' ראובן משה קליין ז"לרשומה
580402279בית כנסת ברכת אליהו קרית אתא ע"ש רבי אליהו טולדנו זצ"ל (ע"ר)רשומה
580222644בית כנסת קול אליהו ע"ש החייל אליהו כהן ז"ל, במבשרת ציוןרשומה
580093359בית-כנסת "בית אליהו" לעולי טוניס ע"ש אלי כהן הי"ד רמת אליהו ראשון לציוןנמחקה
580394963גנים ומעונות ברכת אליהו ע"ש אליהו הנביא זכור לטוב (ע"ר)רשומה
580023489היכל אליהו אגודה לבנין בי"כ על הכרמל ע"ש אליהו הנביארשומה
580078079זכר אליהו (ע"ש הק' אליהו חנון הי"ד בן שמחה ויעקב חנון) ירושליםרשומה
580439347ישיבה ובית כנסת מדרש אליהו ע"ש אליהו כהן ירושלים (ע"ר)רשומה
580046373ישיבת "שערי אליהו" ע"ש הרב אליהו מייארא שליט"ארשומה
580358034כולל אור אליהו ע"ש אליהו טויטו ע"ה - תלפ"ז (ע"ר)רשומה
580173722כולל חסדי אליהו על שם ר'אליהו פרשי.רשומה
580236743מאור אליהו ע"ש הרה"ג אליהו זוזות זיע"א רבה של מושב מחסי'הנמחקה
580142479מדרש אליהו - ע"ש הרב אליהו סבג זצ"לרשומה