חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580477438עמותה למען דניאל אליהו (2007) (ע"ר)רשומה
580512721עמותת אליהו הנביא - פסוטה (ע"ר)רשומה
580317964עמותת אליהו יהודה, חיפה (ע"ר)רשומה
580482628עמותת בית כנסת בית יהודה- עדת ישרים, נווה אליהו ראשל"צ (ע"ר)רשומה
580321586עמותת בית ספר אליהו ללימוד חכמת הדתות (ע"ר)רשומה
580508372עמותת ברסלב רמת אליהו ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580143634עמותת הפועל רמת אליהורשומה
580062727עמותת ישיבת אליהו הנביארשומה
580283703צדקת אליהוהחייאה
580335420צעירי כורדיסטאן ע"ש אליהו הנביא (ע"ר)רשומה
580517480קול אליהו - ירושלים (ע"ר)רשומה
580452399קול אליהו אטלן (ע"ר)רשומה
580350312קול אליהו בית הכנסת הספרדי המרכזי של צעירי הציונות הדתית באלעד (ע"ר)רשומה
580510410קול אליהו מבשר (ע"ר)רשומה
580162303קרן אליהו ואסתר רייכמןבהליכי מחיקה
580358752קרן אליהו ולאה זיידנשטאט בני ברק (ע"ר)רשומה
580183960קרן גמ"ח - בית-מאיר אליהו ע"ש מאיר אליהו אדרעי נ"י הי"ו יצ"ו הודי'ה על הניסים שנעשו לונמחקה
580029411קרן הבונים החפשיים - נצח - ליד לשכת אליהו הנביא מס' 16 חיפהרשומה
580072577קרן לגמילות חסדים "זכר חיים אליהו וחסדי פעריל קליינער"נמחקה
580361798קרן לטיפוח וקידום יהדות רומניה ע"ש הרב פנחס אליהו וסרמן זצ"ל (ע"ר)רשומה