חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580079911אגודת ביהכ"נ אליהו הנביא זצ"ל - שכון נחלת יהודה ב'בהליכי מחיקה
580004257אגודת בית הכנסת "אליהו הנביא" נצרת עיליתרשומה
580034346אגודת בית הכנסת אדרת אליהו ע"ש אלי כהן הי"דנמחקה
580090157אגודת בית הכנסת ע"ש אליהו הנביא, לזכר חללי מערכות ישראלרשומה
580035798אגודת בית הכנסת על שם אליהו חלאסדי ז"לנמחקה
580033462אגודת ההורים להעמקת ערכי החינוך עירוני ט' יד אליהונמחקה
580028124אגודת לב אליהורשומה
580484236אגודת ספורט רמת אליהו כדורגל מחלקת נוער (ע"ר)רשומה
580289486אגודת שוועת אליהורשומה
580064863אגודת תלמוד תורה ובית כנסת אליהו הנביא הראשון בחיפהבהליכי מחיקה
580377851אדרת אליהו (יד לעזר) (ע"ר)רשומה
580513919אדרת אליהו בית"ר עילית (ע"ר)רשומה
580437622אדרת אליהו מעשה חושב חדרה (ע"ר)רשומה
580168284אדרת אליהו סבג - אופקיםנמחקה
580192953אהל אליהו - אשדודרשומה
580450039אהלי אליהו ודוד - ירושלים (ע"ר)רשומה
580529816אור אליהו אור-עקיבא לעולי פרס (ע"ר)רשומה
580140911אור אליהו לדוברי צרפתית, ירושליםנמחקה
580096683אור פנחס - ע"ש המנוח פנחס בן אליהו בקשי ז"לנמחקה
580513257אורחות אליהו (ע"ר)רשומה