חיפוש: אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580072262אגודת כולל תפארת על שם מרדכי אגלר ז"ל, אדוניהו בן אליהו ז"ל ומנשה בן יוסף ז"ל רבני העדה המשהדיתרשומה
580127512בית הכנסת אליהו הנביא - רח' אהרון בן יוסף 6 - מרכז שביט, ק. אתאנמחקה
580079531בית הכנסת ע"ש אליהו כהן ז"ל הי"ד - המיוסד ע"י הסתדרות הפועל-המזרחי והמזרחי בישראלנמחקה
580148427בית הכנסת עולי בבל אהל יעקב - מיסודם של ר' אליהו פטל ובניו נג'י ושלום והחזן דוד אהרן זצ"לנמחקה
580261337בית כנסת ברית שלום ע"ש המנוח ר. אליהו ברוידא ז"ל וקרוביורשומה
580334084בית כנסת ע"ש הרב אליהו הגאון מוילנא - מנין נוסח אחיד רח' התזמורת ראשל"צ (ע"ר)רשומה
580023372יד הרב פרדס , אגודה להוצאת כתביו ולהנצחת זכרו של מרן הרב אליהו פרדס זצ"ל, רבה של ירושליםרשומה
580412963מוסדות "משכן שלמה" ע"ש החכם השלם ר' שלמה טנזי זצוק"ל שזכה לגילוי אליהו {ע"ר}רשומה
580103224עמותה לחלוקת מילגות לתלמידים נזקקים בבי"ס תיכון אליאנס - חיפה (כי"ח) ע"ש אליהו קלומיטי ז"לנמחקה
580039022קופת גמ"ח ע"ש הצנחן י.שפירא ז"ל ליד בי"כ אליהו נביא- אחוזה חיפהנמחקה
580024099קרן חונן ומלוה וסעד מיסודו של הרב אליהו פרדס ז"ל הרב הראשי וראב"ד לירושלים עיה"קרשומה
580252302קרן ע"ש מרכז הרב הגאון הנדיב חכם חיים בן דניאל אלייהשווילי ז"ל מיסודו של חיים בן אליהו דטיהשווילירשומה
580023448קרן תומכי ומפיצי תורה וסעד מיסודו של הרב אליהו פרדס ז"ל, הרב הראשי וראב"ד לירושלים עיה"קרשומה
580046720"אליהו"אגודה למען ישוב בגליל והעמקבהליכי מחיקה
580025153"זכרון אליהו" כולל אברכים מכון לבעלי תשובהרשומה
580070738"מטה אליהו"נמחקה
580041069"קרן ערכים" מיסודו של אליהו בילצקי עמותה מחוקהנמחקה
580482917"שערי שמים" יד אליהו תל אביב (ע"ר)רשומה
580225977א.ס. רמת אליהונמחקה
580156487אגודת אליהו הנביא וינון הפצת תורה בישראלרשומה