חיפוש: אילן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580211357מוסדות אילן אברהם ע"ש הבחור אברהם בנאי ז"ל והבחורה אילנה פורת ז"ל ניתן צו פירוק בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580065647קופת גמ"ח שעל יד בית הכנסת בר אילן קרן מילגות ע"ש יהודה שרויט ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580178655קרן סטיפנדיות ע"ש בלומה ואברהם פינגולד ז"ל לתלמידי המכון הגבוה לתורה שליד אוניברסיטת בר אילןנמחקה
580221471אגודת הסטודנטים - מכללת צפת שלוחת אוניברסיטת בר-אילןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580047173אגודת הספורט שליד אוניברסיטת בר-אילןנמחקה
580066744אגודת ידידי בית הספר הממ"ד בר-אילן הרצליה העמותה נמחקהנמחקה
580010445אגודת ידידי ישיבת "בר אילן" ובית הכנסת שליד הישיבהרשומה
580063683אוניברסיטת בר אילןרשומה
580353845אור אילן (ע"ר)רשומה
580255784אח"מ - אנשי חברה ומשק למען אילןנמחקה
580339059אחדות ישראל המחודשת בר אילן 74 - בית שמש (ע"ר)בהליכי מחיקה
580416105אילן - אירגון ידידים לנוער נחשל (ע"ר)רשומה
580422723אילן - חי (ע"ר)רשומה
580408250אילן במדבר (ע"ר)נמחקה
580287852אילן החיים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580176220אילן ונופו - יד לראשונים ולבניםרשומה
580505154אילן טבעון (ע"ר)רשומה
580308500אילן כהן למען רמת-השרוןבהליכי מחיקה
580170207אילן לוי למען צופי אשקלוןנמחקה
580103927איתא- אגודת ידידי תחנת אילן לטיפול בילד ובמשפחה (ע"ר)רשומה