חיפוש: איילים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580398352איילים - התיישבות סטודנטים ויזמים (ע"ר)רשומה
580161081ישיבת "עופר איילים" ע"ש עופר אליהו הכהן הי"ד מוסדות בית הוראה יורה דעהרשומה
580487205ספורט איילים לזכר נפתלי לנצקרון ז"ל (ע"ר)רשומה
 1