חיפוש: איחוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580014488עמותת בית אבות ע"י איחוד עולי בולגריה בישראל ע"ש ז'ק חיים אסיאוב (ע"ר)רשומה
580038941"איחוד בני תורה", קרן פרסים ומילגות ע"ש הרה"ג מנחם זמבה ובעל דעת סופרנמחקה
580249571"איחוד בתי הכנסת באשדוד"בהליכי מחיקה
580072486"איחוד" - גרעין עובדי חברת החשמלנמחקה
580286037"אתג'אה" - אתיחאד ג'מעיאת אהליה ערביה (איחוד עמותות ערביות) (ע"ר)רשומה
580332146א.מ.א. - איחוד מכונים אורטופדים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580007607אגודת בית הכנסת "איחוד שיבת ציון" ראשון-לציוןרשומה
580066546אחדו"ת - איחוד חסידי ותלמידי סערט ויזניץנמחקה
580400943איחוד - העמותה לאיחוד בין קרית חיים לקרית מוצקין (ע"ר)רשומה
580390508איחוד אברכי ערלוי (ע"ר)רשומה
580410157איחוד אזרחי (ע"ר)רשומה
580176113איחוד אירגונים של עולי אתיופיהרשומה
580050870איחוד אקומני למחקר תיאולוגי בישראלנמחקה
580059137איחוד ארצי ישראלי של בני העדה הכורדית מיסודו של דור הבינייםנמחקה
580446664איחוד ביר אלמכסור (ע"ר)רשומה
580543296איחוד בני ג'ת (ע"ר)רשומה
580435105איחוד בני כפר- קאסם (ע"ר)רשומה
580495042איחוד בני מג'ד אל כרום - מג'ד אל כרום (ע"ר)רשומה
580433787איחוד בני עילוט (ע"ר)רשומה
580126969איחוד בני תורה רמות ירושליםרשומה