חיפוש: איגוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580310993א.י.ל.מ. איגוד ישראלי לעבודה מרחוק (ע"ר)בהליכי מחיקה
580304897א.י.למ.ת. - איגוד ישראלי למואי תאי (ע"ר) (I.M.T.A. ISRAEL MUAI TAI ASSOCIATION (R.Aנמחקה
580161370איגוד הג'ו ג'יטסו בישראל - מגע מלא (ע"ר) (.ISRAEL JU JITSU - FULL CONTACT - ASSOCIATION (R.Aבהליכי מחיקה
580167534איגוד חסידי ספינקא באה"ק בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר רבי נפתלי צבי וייס שליט"אנמחקה
580458412איגוד י.נ.ר. - יועצי נישואין רבניים בישראל (ע"ר)רשומה
580412070איגוד ישראלי ליעוץ וניהול סביבתי - א.י.ל.ה. (ע"ר)רשומה
580030096איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל (סי. אף.) (.CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION OF ISRAEL (C.Fרשומה
580049104איתי"ם - איגוד ישראלי לתיכנון וייצור באמצעות המחשב ITIM - ISRAEL SOCIETY FOR COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURINGנמחקה
580353340"אח לאח" - איגוד של יהודי גרוזיה (ע"ר)רשומה
580033058"אחוה" איגוד רב תחומי לאנשים עם מוגבלות (ע"ר)רשומה
580069953"איגוד ישראלי להיפנוזה ורפואה פסיכוסומטית" עמותה מחוקהנמחקה
580193787"בית המדענים" - איגוד ישראלי למדענים, לאקדמאיים ולאנשי רוח -יוצאי ברית המועצות וארצות אחרותרשומה
580001550"גלגלי בריאות"- איגוד רוכבי האופניים בישראלנמחקה
580046142"שותפות" איגוד ליצירת תנאים לשותפות בין ערבים ויהודיםרשומה
580184240.ח.פ. - איגוד חוקרים פרטיים ישראלייםבהליכי מחיקה
580284214א.ב.מ.ר. איגוד בעלי מלאכה רעננהנמחקה
580533636א.מ.ת. איגוד מוסדות תורניים (ע"ר)רשומה
580209260אגודת ידידות ישראל - סין שליד איגוד יוצאי סיןרשומה
580326981אגודת ידידי איגוד ערים למלחמה בסמים חדרה - עתלית (ע"ר)נמחקה
580162246אדר - איגוד הורים לתוכניות העשרה ותרבות - ירושלים 1990 -נמחקה