חיפוש: אחים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580050748"חסדי אחים" לעילוי נשמת יעיש בן מרדכי ז"ל ואייזה בת ר' יצחק ז"ל לצדקת רבי מאיר בעל הנסרשומה
580132306ביכ"נ חב"ד אהבת אחים יוסף יצחק ע"ש ר' נתן רוזנברג ז"ל נוסד ע"י פא"י, נוה אחיעזר, בני ברקנמחקה
580143766בית הכנסת לעולי אלגיריה שבת אחים מיסודו של עמרם סבן ז"ל ובאבי נסים ז"ל והרב בוסקילה חנניה ז"לנמחקה
580464261בית כנסת אגודת אחים "יד ושם" תל אביב מיסודו של המנוח משה דואדי נ"ע (ע"ר)רשומה
580086999עמותת בית הכנסת "אחוות אחים" בראש העין על שם התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"ארשומה
580013027של"פ קופת אחים ליד לשכת חרמון מס. 21 תל-אביב (ע"ר)נמחקה
580021558"אהבת אחים" נוה רם רמת גן העמותה נמחקהנמחקה
580332369"ברית אחים" עמותה להפצת למוד תורה בנין בית כנסת ות"ת והחזקתם (ע"ר)רשומה
580480549"לנצח אחי" ארגון אחים שכולים בישראל (ע"ר)רשומה
580000255"עזרת אחים" חיפהרשומה
580097533"עזרת אחים" ע"ש הרב יוסף מלול זצ"לנמחקה
580297620"שבת אחים" ע"ש ר' שמעון גלאם זצ"ל (ע"ר)נמחקה
580328870"שערי אחים" לעולי איראן (ע"ר)בהליכי מחיקה
580026342אגודת "עזרת אחים" ליהודי תימן בירושלים (ע"ר)רשומה
580118784אגודת אחים - להוצאה ופרסום כתבי הרב יחיא עומסי זצ"לרשומה
580096238אגודת אחים אנשי אמריקה ירושליםבהליכי מחיקה
580027837אגודת אחים בוגרים פורקה מרצוןפורקה מרצון
580015477אגודת אחים לעזרה הדדית של התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל מחוז ירושליםרשומה
580243947אגודת אחים מקבלי קיצבה מצרפתרשומה
580541571אגודת אחים מרכז רוחני נאות אשקלון (ע"ר)רשומה