חיפוש: אחוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580065993בית כנסת "אחוה" גבעת שרת בית שמשנמחקה
580015725בית כנסת אחוה ורעותנמחקה
580123966בית כנסת אחוה ורעות בשכונת ה-165 באלקנהרשומה
580057016בית כנסת אחוה ורעות חולון ע"ש פסח בריקר (ע"ר)רשומה
580217099בית כנסת אחוה ושלום לזכר חללי קרית ביאליקנמחקה
580009454בית כנסת אחוה נוסח שאמי רמת - גן (ע"ר)רשומה
580217073בית כנסת שערי אחוה עפולה עיליתבהליכי מחיקה
580363554המכללה האקדמית אחוה (ע"ר)רשומה
580197903הפועל אחוה חיפהרשומה
580100808ועד המשתכנים אחוה 21,23,25 - חיפהנמחקה
580319580יד אחוה (ע"ר)רשומה
580357903משכן אחוה ושלום (ע"ר)נמחקה
580395531עמותת או"ר (אחוה ורעות) בישראל (ע"ר)רשומה
580210524עמותת ידידי מעון אחוהרשומה
580025948קרן אחוה משיחיתרשומה