חיפוש: אור יהודה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580120301אגודת אור-יהודה לטיפוח איכות הסביבהנמחקה
580007144אגודת הספורט אור יהודהנמחקה
580519684אור השבת בבית שמש ומטה יהודה (ע"ר)רשומה
580041226אור זהב- העמותה למען הקשיש והגמלאי באור יהודה (ע"ר)רשומה
580238236אור יהודה - מרכז אומנויותנמחקה
580463750אור ליוצאי גאורגיה (גרוזיה) באור יהודה (ע"ר)רשומה
580479772אור מנחם יהודה (ע"ר)רשומה
580384014ביה"כ גאולי ה' לעולי גרוזיה - אור יהודה (ע"ר)רשומה
580539575בית הכנסת האשכנזי בנווה סביון פועלי צדק - אור יהודה (ע"ר)רשומה
580481125בית הכנסת ובית המדרש בית מנחם- אור יהודה (ע"ר)רשומה
580539559בית הכנסת יוסף חיים כפר ענא אור יהודה (ע"ר)רשומה
580532091בית הכנסת נתיב שמים אור יהודה ליהודי אתיופיה (ע"ר)רשומה
580131456בית חב"ד אור יהודה שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580200061בית כנסת בני ישראל אור יהודה (ע"ר)רשומה
580539567בית כנסת ובית מדרש יחזקאל - אור יהודה (ע"ר)בהליך רישום
580216026בית כנסת ע"ש בן-איש חי הרב יוסף חיים זצ"ל ליהדות בבל, אור יהודהרשומה
580251445בית כנסת תפארת ישראל לעולי תורכיה - אור יהודה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580334019בית משה אור יהודה, עמותהנמחקה
580130920בית"ר אור יהודהנמחקה
580368181בני אור יהודה (ע"ר)רשומה