חיפוש: אור חיה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580413235אור חיה - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580197408אור חיה- המרכז לאישה היהודיה (ע"ר)רשומה
580356772אור חיה לאה (ע"ר)רשומה
580501732להציל את אור- חיה (ע"ר)פורקה מרצון
580530186קרן אור - מנחם חיה (ע"ר)רשומה
 1