חיפוש: אור הצפון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580019875אגודת "אור הצפון" נוה צבי ירושליםרשומה
580498459אור הצפון - עלים לתרופה (ע"ר)רשומה
580138162אור הצפון - רכסים, רשת מפעלים תורנייםרשומה
580428308אור הצפון מגדל העמק (ע"ר)רשומה
580554350עמותת אור הצפון (ע"ר)בהליך רישום
 1