חיפוש: אור הצדיק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580366789בית הכנסת ובית מדרש פאר השלום ע"ש המלובן מולא אור שרגא זיע"א וע"ש הצדיק רבי שלום רפאלי זצ"ל (ע"ר)רשומה
580436442מוסדות אור המזרח ותפארת שלמה ע"ש הרב הצדיק רבי שלמה סלימן פרץ זצ"ל (ע"ר)רשומה
580096097"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליהרשומה
580462570אור הצדיק ע"ש רבי עמרם בן דיוואן זצ"ל (ע"ר)רשומה
580273860אור הצדיק-יבנאלנמחקה
580563419אור ישראל ע"ש הצדיק בבא סאלי בני ברק (ע"ר)רשומה
580392488אור עמרם חיים על שם הצדיק רבי עמרם בן דיואן זצ"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580344455חן למשה ע"ש הצדיק ר' משה פרדו זצ"ל מייסד אור החיים (ע"ר)רשומה
580150472מוסדות - אור שמעון ע"ש מרן הגאון הצדיק רבי שמעון דחבש זצוק"לנמחקה
580129799מוסדות אור ניסים, ע"ש הצדיק כמו"ר ר' ניסים אנדיבו הכהן זצ"לנמחקה
580238657עמותת אור נעשכיז ע"ש הצדיק מוהר"מ מנעשכיז זצ"ל.רשומה
 1