חיפוש: אור החיים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580273407ארגון נ.א.ה. - נשות "אור-החיים" (ע"ר)נמחקה
580148682בית הכנסת אור-החיים הק' זי"ע, שכונת קטמון ג' מיסודו של הרב שמעון דריהם זצ"ל, ירושלים ת"ו.רשומה
580221232בית כנסת "אור החיים הקדוש" ע"ש ר' חיים בן עטר זצוק"ל רובע י' - רח' יצחק ורדימון 4 - אשדוד (ע"ר)רשומה
580226017קרן ידידי המוסדות אור החיים לסיוע לאברכים. ניתן צו לפירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580081172"נתיבי אור החיים"נמחקה
580063303"עץ החיים-אור עקיבא"נמחקה
580125268אור החיים - גן-יבנהבהליכי מחיקה
580540904אור החיים - חסד לאברהם אלעד (ע"ר)רשומה
580532000אור החיים - מצפה יריחו (ע"ר)רשומה
580216042אור החיים אשדודרשומה
580261527אור החיים הקדוש - ק. מלאכינמחקה
580271906אור החיים הקדוש, רמת גןנמחקה
580486579אור החיים לאברהם ז.צ.ל. (ע"ר)רשומה
580417533אור החיים מיכאל וגבריאל (ע"ר)רשומה
580197622ארגון עזרה וחסד "נועם חיים שכונת אור החיים בני ברק"בהליכי מחיקה
580037141בי"כ לנוער לתלמיד ולהורים אור החיים (ע"ש מורנו ר' חיים בן עטר)נמחקה
580526549ביכנ"ס ובימ"ד ע"ש אור החיים הקדוש נתניה (ע"ר)רשומה
580180586בית - הכנסת ע"ש אור החיים - חולוןבהליכי מחיקה
580029882בית החסידים דגור זכרון מאיר רח' אור החייםנמחקה
580317469בית הכנסת "אור החיים" - קרית ראשל"צ (ע"ר)רשומה